ÖnkorképEurópai Uniós Hírlevél
Az EUROhírek megrendeléséhez kattintson ide! 
L i n k e k
Az Európai Unióban való tagság hatása a helyi önkormányzatokra a jogszabályi, valamint a működési feltételekben várható változások tekintetében 
Forrás: Belügyminisztérium

Európai bizottság véleménye a Magyar csatlakozásról 
Forrás: Külügyminisztérium

A magyar mezőgazdaság és az Európai Unió 
Forrás: Külügyminisztérium

Magyarország előrehaladásáról a tagság felé. A Bizottság éves Jelentése 
Forrás: Külügyminisztérium

 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz az átalakuló bel- és igazságügyi együttműködés tekintetében 
Forrás: Datanet, szerző: Petro Rita

Középpontban a csatlakozás 
Forrás: Euro Info Service

Magyarország: Csatlakozási partnerség 
Forrás: Euro Info Service

Az EU csatlakozás és a magyar agrárgazdaság versenyképességének összefüggései 
Forrás: Georgikon Mezőgazdasági Kar Keszthely

EU-csatlakozás - jogharmonizáció - közbeszerzés 
Forrás: Cégnet, írta: Várday György

Legfontosabb rövidtávú feladatunk az EU csatlakozási tárgyalásokra való felkészülés, Interjú Várhegyi Miklóssal, a MAVESZ elnökével  
Forrás: Magyar Kémikusok Lapja 53. évfolyam 3. szám

A magyar mezőgazdaság az EU csatlakozás szempontjából 
Forrás: Magyar Agrárkereskedelmi Központ Honlapja

Az EU csatlakozás környezetvédelmi feladatai 
Forrás: ChemoNet Informatikai Alapítvány

Vidékfejlesztési politikánk az EU csatlakozás tükrében
Forrás: Georgikon Mezőgazdasági Kar Keszthely

Viták az Európai Unió jövőjéről
Forrás: Hetek II. évfolyam 25. szám

 

 
A külügyminisztérium támogatásával jött létre
A k t u á l i s  h í r e k
EU-HÍREK 
Lemondott a brüsszeli bizottság, Csúcstalálkozó Berlinben, Információs háló, Start Konferencia folytatás 

A társulás és a tagság 
Társulási szerzôdést köt az Európai Unió azokkal az országokkal, amelyek osztják legfontosabb elveit és célkitűzéseit, amelyekkel kapcsolatát intézményessé és szorossá kívánja tenni, és amelyek - európai államok esetében - hosszú távon tagságra pályáznak. ...folytatás 

EU-HÍREK 
- Az Európai Unió tagországai még mindig megosztottak az EU-nak a keleti bôvítésre szóló költségvetését illetôen - derült ki a tagországok pénzügyminisztereinek február 8-i brüsszeli ülésén. ...folytatás 

Csefkó Ferenc: A civilek követei  
Az euroatlanti csatlakozás az önkormányzati rendszer egészét közvetetten és közvetlenül, eljárási és tartalmi szempontból is több vonatkozásban érinti. Mielőtt ezek lényegesebb tartalmi elemeinek összefoglalására rátérnénk, egy-két, de álláspontunk szerint meghatározó eljárási kérdésre hívjuk föl a figyelmet...folytatás 

Dr. Ormosy Viktor: Európa felé?  
A cím kérdőjele legalább két okból is indokolt. Az egyik, hogy külön-külön mindkét problémakör törvényei megfelelnek az Európai Közösség szabályainak. Ezek szabályozása terén már Európában vagyunk. Az más kérdés, hogy együtt, kölcsönhatásukban már nem ilyen egyértelmű a megítélés. Mindegyiket - így vagy úgy - változtatni kell több okból is...folytatás 

Területfejlesztés az Unióban  
Az Unió országaiban nem egységes a területfejlesztési a területi tervezés gyakorlata, így a velünk szembeni elvárás nem a létező egységes gyakorlathoz való igazodás, hanem azonos alapelvek érvényesítése, a szükséges közös elemek, kapcsolódási pontok beépítése a hazai gyakorlatba. A területi tervezésre vonatkozó egyik legfontosabb dokumentum az unióban az európai területi tervezési charta, amely ajánlásokat, közös alapelveket fogalmaz meg a tagállamok számára...folytatás 

Dr. Tóth Zoltán: Ajánlások az európai városok fejlesztéséhez 
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk előkészületei kapcsán meglehetősen sokat hallhatunk azokról a pénzügyi alapokról, melyekhez uniós tagságunk esetén, bizonyos feltételek mellett, hozzáférhetünk. Az alábbiakban két olyan európai dokumentumot olvashatnak, melyek a városok fejlesztésének általános szakmai-szellemi kérdéseivel foglalkoznak. Ezek hazai működtetése, a bennük foglalt ajánlások hasznosítása nem függ uniós felvételünk időpontjától, azonnal profitálhatunk belőle...folytatás 

Uniós Kiskáté 
Mi a célja a Régiók Bizottságának? A Régiók Bizottságának létrehozása a Maastricht-i Egyezmény által hivatalossá tette a helyi és regionális hatóságok képviseletét az Európai Unió keretében. Így a régiók, a városok és a közbenső önkormányzatok képviselőiken keresztül tanácskozási joggal vehetnek részt, a közösségi döntési folyamatban, az Európai Unió többi intézménye mellett...folytatás 
 

 
A j á n l a t
További EU-val kapcsolatos linkek keresése: 

HuDir Heureka 
 
 
  
(c) 1999. Önkorkép Kiadó és a Hungary.Network
Minden jog fenntartva.
Utolsó frissítés: 1999. január 25.